Muzeum Cheb

Jedním z nejhodnotnějších exponátů vystavených v muzejní expozici je bezesporu chebské antependium sloužící k ozdobě přední strany oltářní menzy. Vzácná korálková výšivka vzešlá pravděpodobně z rukou chebských klarisek a datovaná do období okolo roku 1300 náleží k nejvýznamnějším památkám uměleckého řemesla na území Čech. Expozici chebského muzea zdobí mimo jiné nejstarší dochovaný zvon v Čechách, kolekce gotické plastiky, ukázky barokního chebského puškařství či vzácný soubor slonovinových řezeb nejvýznačnějších osobností doby třicetileté války z tzv. Hallwichovy sbírky. Muzeum, které od konce 19. století cíleně získávalo do svých sbírek předměty spjaté s Albrechtem z Valdštejna, se může pochlubit vůbec nejrozsáhlejší kolekcí osobních věcí vévody frýdlantského.

Mezi nimi vyniká Valdštejnův kord, dvě slavnostní jezdecká sedla, krajkový límec či jezdecké boty s ostruhami. V muzeu je k spatření i vražedná zbraň, jíž byl vévoda probodnut setníkem Walterem Deveroux. K unikátům se řadí také dermoplastický preparát Valdštejnova oblíbeného koně, který byl zabit v bitvě u Lützenu roku 1632.