Národní přírodní rezervace Soos

Naučnou stezku vedoucí po dně pravěkého jezera obklopují rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde jako pozůstatek sopečné činnosti v tzv. mofetách vyvěrá mnoho minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý.

Specifické podmínky doplňuje množství chráněných rostlin a živočichů, jimž je věnována zdejší expozice.