Interaktivní galerie Becherova vila

pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Interaktivní galerie, pobočka Galerie umění Karlovy Vary, vznikla v restaurované Vile Becher v roce 2011 jako galerie a současně kulturně vzdělávací centrum. Hlavní náplní jsou výstavy autorů především mladší a střední generace. Část výstav je interaktivních, kdy návštěvníci určitým způsobem mohou do výstavy vstupovat.

Paralelně pořádá galerie i výstavy klasického typu. Odehrává se zde rovněž celá řada workshopů k aktuálním výstavám i na výstavách nezávislých a také kulturní programy od koncertů po besedy. Galerie nabízí i prohlídku expozice věnované životu rodiny Becherů s výkladem k historii Becherovy vily.