Klášter premonstrátů Teplá - Hroznatova akademie

Poznávací prohlídka Život v barokním klášteře Vás zavede do obytného křídla kláštera, které je dílem Kryštofa Dietzenhofera z přelomu 17. a 18. století. Nahlédnete do pokojů, ve kterých dříve žili premonstráti, do jídelny, kapitulní místnosti, části opatského bytu a Modrého sálu.

Navštívíte místnosti bohatě zdobené štuky a nástěnnými malbami od Maura Fuchse a Antona Wallera. Expozice v bývalých skladech potravin představí stavební vývoj kláštera a archeologické nálezy z areálu. K vidění je lednice z roku 1913 a barokní sladovna.