Muzeum Jáchymov

Expozice Jáchymov v zrcadle času Vám přiblíží dějiny města, geologii a mineralogii Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatiku a mincovnictví. Prohlédněte si unikátní knihovnu jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Poznejte krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje, hudba v Krušnohoří. Součástí expozice jsou také dokumentace táborů politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950, historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.