Stará radnice Ostrov

Goticko renesanční budova Staré radnice sídlí uprostřed historického centra města. Původní gotickou stavbu dokládají mohutná obvodová zdiva s podloubími. Středověkem dýchají také sklepy, jejichž původ sahá až do čtrnáctého století. Ve vstupním prostoru Staré radnice se nachází původní Síň konšelů – dnešní obřadní síň města Ostrov. Ta se pyšní dochovaným fragmentem původní renesanční malby.

Výstavní prostor se nachází v podkroví Staré radnice, ke kterému vede vestavěné klasicistní schodiště.